Förutom den avtalsenliga avgångsrätten på 60 dagar är den lagstadgade ångerrätten tillgänglig för dig enligt följande:

Ångerrätt

Vi ger dig utöver de lagliga 14 dagars tid för att ångra ditt köp, rätten att upphäva köpkontraktet inom 2 månader, utan att du behöver ange några skäl. Detta kan göras i textform (t.ex. brev, e-post) eller – om du har varorna till ditt förfogande innan den periodens slut – genom att helt enkelt skicka tillbaka varorna. Perioden på 2 månader börjar när du har mottagit dessa instruktioner i textform, dock inte före det att varan inkommer hos mottagaren (vid återkommande leveranser av liknande varor inte före det att den första delleveransen inkommer) och inte heller före uppfyllande av vår informationsplikt.
För att skydda ångerrättsperioden räcker det med att du på ett korrekt sätt skickar din annullering eller din vara. Din annullering ska skickas till:

Contact Details:

Förfarande vid annullering

Vid händelse av en framgångsrik annullering ska båda sidor återlämna både erhållna tjänster och, om möjligt, erhållna förtjänster (t.ex ränta). Om du inte alls, delvis eller återlämnar dina mottagna tjänster och förtjänster (t.ex. användarfördelar) i försämrat skick måste du i det avseendet ersätta det. Varor vars skick försämrats och användning av varor måste du endast ersätta i de fall användandet eller det försämrade skickat är orsakat av ett hanterande av varorna, som gått ut över dess egenskaper och funktionalitet. Under ”test av egenskaper och funktion” ser du hur testandet och utprovandet av den aktuella varan går till, och om det om det är möjligt att göra i butik. Varor som kan returneras med paket skickas på egen risk. Vi får själv stå för fraktkostnaderna om de levererade varorna motsvarar de beställda.

Sidans topp