Köp djurhus: Fågelholk, fladdermushus, igelkottshus och mer

En artrik trädgård är en vacker och levande trädgård För att locka till sig fjäderdräktiga, surrande, hoppande eller krypande små krabater är djurhus en bra idé. Här blumfeldts butik finns passande djurhus för fåglar, insekter, ekorrar, igelkottar och fladdermöss. Du kan välja bland foderhus såväl som sovplatser och häckningslådor. Djurhusen i vårt sortiment är tillverkade av obehandlat naturträ, är specifikt utformade efter de enskilda arternas speciella behov och är vackert designade.

Fågelhus för hålhäckare och häckare i halvhålor

Våra fjäderbeklädda vänner förtrollar med sin sång och är dessutom otroligt vackra att kolla på. Hos blumfeldt hittar du häckningslådor för hålhäckare som mesar, starar och rödstjärtar samt för fåglar som häckar i halvhålor, som rödhakar och gärdsmygar. För att ge en bra häckningsplats för så många arter som möjligt är det en bra idé att köpa häckningslådor för båda typer av häckningar.

Vid första anblick kan man tydligt skilja på de två sorterna. Hålhäckare tycker om små ingångs- och utgångshål som möjligt, medan fåglar som häckar i halvhålor föredrar en något mer öppen ingång till sin häckningsplats. Båda varianterna är utrustade med praktiska hjälpmedel för upphängning. Dessutom kan du välja mellan modeller med spetstak eller platta tak.

I den kalla årstiden passar foderhus perfekt för att få fåglarna att samlas i din trädgård. Vi har foderhus för upphängning i träd eller på husväggen samt med fot för placering på marken.

Insektshotell för bin, fjärilar, skalbaggar, och fler

Insekter spelar en viktig roll när det kommer till en naturtrogen trädgård. De fungerar som föda för fåglar, pollinerar blommande växter och är dessutom mycket vackra att titta på. Tänk bara på fjärilar, till exempel. Vissa insekter är dessutom mästare på biologisk bekämpning av skadedjur.

Med ett insektshotell från vårt sortiment gör du din trädgård attraktiv för bin, fjärilar, skalbaggar och andra nyttiga insekter. Insektshotellen fungerar som häckningsplatser, tillflyktsorter och övervintringsplatser för många olika arter. Detta säkerställs genom att hotellen är indelade i olika strukturerade kammare. De fungerar lite som insektshotellens lyxsviter.

Igelkottshus som allround-erbjudande för taggiga vänner

Med igelkottshus från vår butik får du allround-erbjudanden för våra taggiga vänner. De kan användas av igelkottarna som gömställe, matplats och sovplats året runt. Utrustade med löv, halm eller träull är igelkottshusen också utmärkta, skyddade platser för att bygga bon. Konstruktionen med två kammare ser till att igelkottarna är skyddade från katter, rävar och andra potentiella fiender i sitt hus.

Foderhus för ekorrar

Ekorrar anses visserligen vara väldigt smarta när det kommer till att samla mat inför vintern. Men de röda eller svarta trädhopparna glömmer faktiskt ofta bort var de har grävt ner sina måltider. Med ett foderhus för ekorrar blir det enklare för dem. De smidiga djuren är även tacksamma för lite extra mat på somrarna. Tack vare vattenstoppet och ventilationshålen håller sig maten i foderhuset fräsch länge. Sittplattformar gör att ekorrarna smidigt kan nå maten.

Fladdermushus

Våra dragskyddade fladdermushus kan användas av de fladdrande djuren som gömställe, häckningsplats och övervintringsställe. Öppningen är endast 2 cm bred, vilket gör att fladdermössen effektivt skyddas från rovdjur. Tack vare landningshjälpmedlet kan fladdermössen enkelt flyga in och ut.

Sidans topp